wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Katedra Studiów Europejskich

Strona główna > Archiwum > IV Ogólnopolskie Europejskie Warsztaty Metodologiczne w KSE!

W ciągu czterech dni (16 – 19.09. 2015 r.) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego miały miejsce trzy ważne wydarzenia dla środowiska europeistycznego w Polsce, których organizatorem była Katedra Studiów Europejskich.

Pierwsze dwa dni poświęcone były VI Ogólnopolskim Europeistycznym Warsztatom Metodologicznym, które zainicjowane zostały przez prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka. Wydarzenie zgromadziło zespół znakomitych naukowców z najważniejszych europeistycznych ośrodków badawczych w kraju: prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka prof. dr hab. Radosława Zenderowskiego, prof. dr hab. Tomasza Grosse, prof. dr hab. Romana Bäckera, prof. dr hab. Jacka Czaputowicza oraz  prof. dr hab. Janusza Ruszkowskiego.

IMG_1608JPG_lcvkr5.jpgIMG_1615JPG_zaazb7.jpgIMG_1624JPG_b7kngh.jpgIMG_1630JPG_rbw9ww.jpg

Uroczystego otwarcia i powitania przybyłych gości dokonał Kierownik Katedry Studiów Europejskich prof. dr hab. Wiesław Bokajło. W imieniu władz dziekańskich głos zabrał prof. dr hab. R. Wiszniowski gratulując organizatorom inicjatywy tego wydarzenia oraz podkreślając aktywność i nieprzeciętne osiągnięcia pracowników katedry na przestrzeni ostatnich lat.

 Następnie wykład wygłosił prof. dr hab. Jacek Czaputowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczył on metod badawczych wykorzystywanych przez europejskich i amerykańskich naukowców z zakresu studiów europejskich. Podkreślił, że badacze z Europy bardzo często dokonują jedynie analizy polityki, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych nie jest to uznawane za prawdziwą naukę. Przedstawił także wyniki prac zespołu, który przeprowadził badania wśród polskich naukowców. Miało ono za cel sprawdzenie, czy deklarowane przez ankietowanych naukowców metody są faktycznie przez nich wykorzystywane. Drugi wykład zaprezentowany został przez prof. dr hab. Janusza Ruszkowskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dotyczył on zastosowania teorii PAT (Principal/Agent Theory) w zarządzaniu Unią Europejską.

IMG_1642JPG_p4ryds.jpgIMG_1671JPG_3hkp2m.jpgIMG_1655JPG_wtb3pe.jpgIMG_1686JPG_39gn5a.jpgIMG_1737JPG_vem9y7.jpgIMG_1743JPG_5pvgz8.jpg

Jednak najważniejszą częścią warsztatów były prezentacje projektów badawczych dokonywane przez doktorów oraz doktorantów, które odbywały się w grupach warsztatowych.  W warsztatach wzięło udział 20 młodych naukowców z różnych ośrodków badawczych (m. in. z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z Uniwersytetu Szczecińskiego). Prelegenci przedstawiali najważniejsze tezy, założenia i cele swoich prac. Prezentacje obejmowały również stosowaną przez nich teorię oraz metody badawcze. Następnie projekt był oceniany pod kątem metodologicznym przez zespół profesorski, który dokonywał komentarza. W dyskusje zaangażowany był także ekspert. Po sesjach panelowych uczestnicy mieli także okazję zasięgnąć indywidualnych konsultacji.

IMG_1751JPG_kpc532.jpgIMG_1790JPG_pzld72.jpg

fot. Ola Petko

.

.

.