wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Katedra Studiów Europejskich

Strona główna > Erasmus+

EU-flagErasmus_vect_POS_2pnclt.jpg

Program ERASMUS+ jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w którym nasza Uczelnia bierze udział od 1998 roku. Katedra Studiów Europejskich od początku swego istnienia aktywnie współuczestniczy w jego realizacji. Dzisiaj dysponujemy 50 umowami bilateralnymi z wiodącymi uczelniami europejskimi (do pobrania poniżej) oraz doświadczeniem wynikającym z wymiany studentów oraz pracowników naukowych. Zachęcamy naszych studentów i pracowników do korzystania z tej formy mobilności. W dostępnym na tej podstronie regulaminie, szczegółowo omówione zostały warunki wyjazdu i proces rekrutacyjny. W przypadku pojawiających się pytań zachęcamy do kontaktu z katedralnym koordynatorem programu Erasmus+.
Zapoznaj się z dokumentami zamieszcoznymi w dole tej strony i nie przegap swojej szansy!

 

Koordynator katedralny programu: dr Jakub Bornio ( jakub.bornio@uwr.edu.pl )

 

FAQ

Przed wyjazdem student składa do Dziekanatu:

 • Learning Agreement (podpisany przez koordynatora z naszego Uniwersytetu, koordynatora z uczelni zagranicznej oraz studenta) - obowiązkowo
 • Wniosek o eksternistyczne zaliczenie seminarium dyplomowego wraz z opinią promotora (jeśli student bierze udział w Programie w semestrze, w którym realizowane jest seminarium dyplomowe) lub ewentualnie wniosek uzupełniony odpowiednimi zajęciami wraz z opinią prowadzących, jeżeli student chce realizować wybrane przedmioty na naszej Uczelni w trakcie wyjazdu - opcjonalnie
 • Wniosek o możliwość zaliczenia wf-u lub praktyk w kolejnym semestrze/roku (jeżeli dotyczy) jeżeli do momentu mobilności, ani w jej trakcie te przedmioty nie będą realizowane.

W trakcie wyjazdu student składa do Dziekanatu:

 • Changes to Learning Agreement - o ile w trakcie trwania stypendium student dokonuje zmiany w Learning Agreement. Dokument wraz z wprowadzonymi zmianami z podpisem Koordynatora uczelni wysyłającej, przyjmującej oraz studenta należy złożyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru na zagranicznej uczelni - opcjonalnie

Po przyjeździe student składa do Dziekanatu (nie później niż do dnia 30 września roku akademickiego, w którym bierze udział w Programie:

 • Certyfikat osiągnięć studenta w języku polskim zatwierdzony przez Koordynatora - obowiązkowo
  • Jak wypełniać?
   • W kolumnie forma zajęć wpisujemy np. wykład, ćwiczenia, seminarium etc.
   • Kolumnę z ocenami wypełnia koordynator
   • Nazwy przedmiotów powinny być wprowadzone w języku oryginalnym i po polsku
   • Do koordynatora należy wysłać edytowalny plik w formacie .doc 
 • Transcript of Records z uczelni zagranicznej - obowiązkowo 
 • Wniosek studenta w sprawie deficytu punktów ECTS jeśli dotyczy - opcjonalnie

Dodatkowo przypominam, że student zobowiązany jest do uzyskania w ciągu roku akademickiego 60 punktów ECTS, tj. 30 punktów w każdym semestrze. Przedmioty wyznaczone do zaliczenia powinny więc mieć sumę 30 punktów a nie 20 punktów. Student musi zdobyć minimum 20 punktów, aby móc finansowo rozliczyć program, ale 30 punktów, by zaliczyć semestr.

 

Pliki do pobrania:

 Regulamin rekrutacji Erasmus 24_25 (PDF / 861.23 kb) 

Umowy Erasmus+ KSE.xlsx

Kompendium wiedzy: Prezentacja BWM 2022_23 (PDF / 1.55 Mb) 

Oswiadczenie dot kapitału mobilności (DOC / 30.72 kb) 

Certyfikat osiagnieć studenta zdobytych w ramach Programu ERASMUS.docx

Certyfikat osiagnieć studenta zdobytych w ramach Programu ERASMUS.pdf

Uchwała Nr 78/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rozliczenia Programu Erasmus + na Wydziale Nauk Społecznych (PDF / 138.55 kb)

Edytowalne załączniki do Uchwały WNS (.docx) 

Wniosek o eksternistyczne zaliczenie przedmiotu w trakcie uczestnictwa w programie Erasmus.docx

Wniosek o eksternistyczne zaliczenie przedmiotu w trakcie uczestnictwa w programie Erasmus.pdf

Wniosek studenta dotyczacy uzupelnienia deficytu punktow ECTS po powrocie z Programu Erasmus.docx

Wniosek studenta dotyczacy uzupelnienia deficytu punktow ECTS po powrocie z Programu Erasmus.pdf

Rozliczenie praktyk Erasmus+

 
X