wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Katedra Studiów Europejskich

Strona główna > Erasmus+

EU-flagErasmus_vect_POS_2pnclt.jpg

Program ERASMUS+ jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w którym nasza Uczelnia bierze udział od 1998 roku. Katedra Studiów Europejskich od początku swego istnienia aktywnie współuczestniczy w jego realizacji. Dzisiaj dysponujemy 30 umowami bilateralnymi z wiodącymi uczelniami europejskimi (pobierz*) oraz doświadczeniem wynikającym z wymiany studentów oraz pracowników naukowych. Zachęcamy naszych studentów i pracowników do korzystania z tej formy mobilności. W dostępnym na tej podstronie regulaminie, szczegółowo omówione zostały warunki wyjazdu i proces rekrutacyjny. W przypadku pojawiających się pytań zachęcamy do kontaktu z katedralnym koordynatorem programu Erasmus+.
Zapoznaj się z dokumentami zamieszcoznymi w dole tej strony i nie przegap swojej szansy!

 

Koordynator katedralny programu: dr Jakub Bornio ( jakub.bornio@uwr.edu.pl )

 

FAQ

Przed wyjazdem student składa do Dziekanatu:

  • Learning Agreement (podpisany przez koordynatora z naszego Uniwersytetu, koordynatora z uczelni zagranicznej oraz studenta) - obowiązkowo
  • Wniosek o eksternistyczne zaliczenie seminarium dyplomowego wraz z opinią promotora (jeśli student bierze udział w Programie w semestrze, w którym realizowane jest seminarium dyplomowe) lub ewentualnie wniosek uzupełniony odpowiednimi zajęciami wraz z opinią prowadzących, jeżeli student chce realizować wybrane przedmioty na naszej Uczelni w trakcie wyjazdu - opcjonalnie

W trakcie wyjazdu student składa do Dziekanatu:

  • Changes to Learning Agreement - o ile w trakcie trwania stypendium student dokonuje zmiany w Learning Agreement. Dokument wraz z wprowadzonymi zmianami z podpisem Koordynatora uczelni wysyłającej, przyjmującej oraz studenta należy złożyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru na zagranicznej uczelni - opcjonalnie

Po przyjeździe student składa do Dziekanatu (nie później niż do dnia 30 września roku akademickiego, w którym bierze udział w Programie:

  • Certyfikat osiągnięć studenta w języku polskim zatwierdzony przez Koordynatora - obowiązkowo
  • Transcript of Records z uczelni zagranicznej - obowiązkowo 
  • Wniosek studenta w sprawie deficytu punktów ECTS jeśli dotyczy - opcjonalnie

Dodatkowo przypominam, że student zobowiązany jest do uzyskania w ciągu roku akademickiego 60 punktów ECTS, tj. 30 punktów w każdym semestrze. Przedmioty wyznaczone do zaliczenia powinny więc mieć sumę 30 punktów a nie 20 punktów. Student musi zdobyć minimum 20 punktów, aby móc finansowo rozliczyć program, ale 30 punktów, by zaliczyć semestr.

 

Pliki do pobrania:

ERASMUS+ STUDIA REGULAMIN.pdf

ERASMUS PRAKTYKI REGULAMIN

LISTA UMÓW BILATERALNYCH

Certyfikat osiagnieć studenta zdobytych w ramach Programu ERASMUS.docx

Certyfikat osiagnieć studenta zdobytych w ramach Programu ERASMUS.pdf

Uchwala Rady Wydzialu Nauk Spolecznych z dnia 25 stycznia 2019.docx

Uchwala Rady Wydzialu Nauk Spolecznych z dnia 25 stycznia 2019.pdf

Wniosek o eksternistyczne zaliczenie przedmiotu w trakcie uczestnictwa w programie Erasmus.docx

Wniosek o eksternistyczne zaliczenie przedmiotu w trakcie uczestnictwa w programie Erasmus.pdf

Wniosek studenta dotyczacy uzupelnienia deficytu punktow ECTS po powrocie z Programu Erasmus.docx

Wniosek studenta dotyczacy uzupelnienia deficytu punktow ECTS po powrocie z Programu Erasmus.pdf

Rozliczenie praktyk Erasmus+

 
X