wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Europejskich

Strona główna > Pracownicy > Doktoranci

mgr Donata Borowska –

zainteresowania naukowe oscylują wokół kultury i spraw  bezpieczeństwa, procesów  globalizacji, nauki społecznej Kościoła katolickiego.

donata.borowska@uwr.edu.pl

Promotor: dr hab. Piotr Grabowiec

 

mgr Patrycja Głogowska - 

absolwentka studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 2020 roku ukończyła Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie dwa lata wcześniej odbywała staż. Od 2018 roku doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat działalności organizacji pozarządowych wobec uchodźców syryjskich w Libanie. Zainteresowania badawcze oscylują wokół relacji pomiędzy migracjami a bezpieczeństwem oraz relacji polityczno-wojskowych w szczególności w obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Promotorka: dr hab. prof. nadzw. Monika Klimowicz 

 

mgr Aleksander Krejckant -

Ukończył studia magisterskie na kierunku Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych UWr. W latach 2013-2018 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny. Jest wiceprezesem Fundacji Inicjatyw Społecznych "Reorientacje". Od 2019 roku uczestniczy w spotkaniach zainicjowanych przez biuro RPO dra hab. Adama Bodnara i organizowanych przez Fundację "Dom Pokoju", których celem jest budowanie dialogu społecznego. Do jego zainteresowań naukowych należą: filozofia polityki, radykalizm polityczny, populistyczne strategie komunikacji politycznej, europejski wymiar współpracy ruchów nacjonalistycznych.

Promotor: dr hab. Piotr Grabowiec

 

mgr Marta Tumidalska-Pach -

doktorantka w Katedrze Studiów Europejskich, absolwentka kierunku "Dyplomacja Europejska", studentka kierunku "Administracja i Prawo". Do naukowych zainteresowań należą w szczególności: bezpieczeństwo narodowe i globalne, cyberprzestępczość oraz cyberterroryzm, prawo karne w Polsce oraz w Europie, kwestie związane z Europejskim Nakazem Aresztowania oraz przestępczością zorganizowaną.

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Paweł Turczyński