wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Katedra Studiów Europejskich

Strona główna > Rekrutacja > Dyplomacja europejska

Dyplomacja europejska to studia o międzynarodowym charakterze. Zdobędziesz na nich praktyczne umiejętności oraz wszechstronną wiedzę m.in. z zakresu prawa, nauk politycznych, społecznych i ekonomicznych.

U nas zdobędziesz wysokie kompetencje językowe i nauczysz się zasad dyplomacji, reguł protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u, otwartości w kontaktach z ludźmi, współpracy z przedstawicielami innych kultur oraz funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy. Poznasz zagadnienia z różnych dziedzin naukowych, takich jak elementy prawa, nauki polityczne i społeczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia, historia oraz kultura.

W trakcie studiów będziesz mógł wyjechać na studia zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

Co po studiach

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w służbie zagranicznej, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, strukturach administracji unijnej na szczeblach regionalnych i krajowych, a także w międzynarodowych mediach oraz placówkach kulturalnych i strukturach zajmujących się doradztwem w zakresie dyplomacji oraz polityki międzynarodowej.

Koła naukowe

Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę.

 

W ramach kierunku Dyplomacja europejska prowadzimy rekrutację na dwa rodzaje studiów.

Aplikuj już dziś poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów! https://irka.uni.wroc.pl/pl/

Więcej informacji na: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

___________________________________

Zagadnienia egzaminacyjne na drugi stopień studiów (dotyczy tylko kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego oraz kandydatów z zagraniczną maturą):

 1. Kryzysy ekonomiczne XX i XXI wieku: Wielka Depresja lat 1929-1933, kryzys naftowy 1973 roku i kryzys finansowy lat 2007-2009  – przyczyny, charakter i skutki.
 2. Konflikty narodowościowe i etniczne w powojennej Europie. 
 3. Główne teorie integracji europejskiej. 
 4. Populizm we współczesnych systemach demokratycznych. 
 5. Kryzys migracyjny 2015 roku – przyczyny, przebieg i skutki. 
 6. Systemy polityczne w Europie. 
 7. Polityka klimatyczna UE. 
 8. Relacje polsko-niemieckie po 1945 roku. 
 9. Globalizm, regionalizm i nacjonalizm we współczesnym świecie. 
 10. Demokratyczna legitymizacja władzy w UE – problemy, wyzwania i praktyka funkcjonowania. 
 11. Pojęcie systemu międzynarodowego. 
 12. Państwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych. 
 13. Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych. 
 14. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. 
 15. Organizacje międzynarodowe  - ich typy i rola w stosunkach międzynarodowych.
 16. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe. 
 17. Podmioty prawa międzynarodowego. 
 18. Źródła prawa międzynarodowego. 
 19. Spory międzynarodowe i ich rozstrzyganie. 
 20. Konflikt zbrojny. 
 21. Pojęcie i istota polityki zagranicznej 
 22. Dyplomacja: geneza, środki, funkcje 
 23. Determinanty polityki zagranicznej 
 24. Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego 
 25. Teorie stosunków międzynarodowych 
 26. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po 1989 roku 
 27. Pojęcie i istota pokoju oraz bezpieczeństwa 
 28. Uznanie państwa na arenie międzynarodowej 
 29. Prawa człowieka we współczesnej polityce międzynarodowej 
 30. Specyfika prawa międzynarodowego