wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Katedra Studiów Europejskich

Strona główna > Rocznik Europeistyczny

"Europeistyka jako dyscpylina naukowa in statu nascendi koncentruje się na studiach europejskich sensu largo, które są umiejscowione w kategoriach area studies. W obszarze ich zainteresowania jest Europa w geograficznych granicach i/albo zachodzące tam różnorakie procesy i zjawiska ekonomiczne, społeczne i polityczne, albo tylko rozwijane po II wojnie światowej konkurencyjne projekty integracyjne z perspektywy politycznej, militarnej, ekonomicznej, a przede wszystkim rozumiany wielopłaszczyznowo projekt Unii Europejskiej".

W. Bokajło, Zamiast wstępu, Rocznik Europeistyczny, nr 2, 2016, s. 16.

 

Rocznik Europeistyczny, to wydawne przez Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego pismo, w którym publikowane są artykuły naukowe przedstawicieli jednostki oraz naukowców z innych ośrodków akademickich. Są to zarówno profesorowie posiadający usankcjonowany autorytet naukowy, jak i młodzi badacze, którzy pracują nad swoim dorobkiem naukowym. 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, poz. 34282

Rocznik Europeistyczny - 20 pkt.

Zainteresowanych zapraszamy do publikowania w czasopiśmie i do lektury.

                     

Wersja elektroniczna numerów Rocznika Europeistycznego:

Więcej:

https://wuwr.pl/rewr

 

 

 

 

X
X