wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Katedra Studiów Europejskich

Strona główna > Studenci > Koło naukowe - KNSE Projekt Europa

KNSE "Projekt Europa"

 

siedziba: pokój 234, Instytut Politologii, WNS UWr

 

kontakt: Oliwia Niedobecka

316289@uwr.edu.pl

 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/projekt.europa/

FACEBOOK: www.facebook.com/ProjektEuropa

1_kmefnl.jpg

 

Koło Naukowe Studentów Europeistyki "Projekt Europa" działa przy Katedrze Studiów Europejskich. Jesteśmy grupą studentów, którzy cenią sobie wolność i przynależność Polski do UE. Poprzez swoją działalność staramy się promować ideę integracji i współpracy. Studenci należący do koła są zawsze aktywni i chętni do działania, co potwierdzamy swoją obecnością na najważniejszych wydarzeniach jakie mają miejsce na Uniwersytecie Wrocławskim. Bezinteresownie wspieramy również różnego rodzaju akcje które mają miejsce na terenie Wrocławia. Ściśle współpracujemy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław.

Braliśmy czynny udział w komitetach organizacyjnych różnego rodzaju konferencji, m.in.: Otwartych Debat Europejskich w 2013 roku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Regional Dimension of European Labour Market". W roku akademickim 2013/2014 członkowie koła naukowego zorganizowali dwie konferencję naukowe "Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej w perspektywie poszerzenia Unii Europejskiej o kraje Półwyspu Bałkańskiego i Turcję". W maju próbowaliśmy podsumować "Dekadę Dolnego Śląska i Wrocławia w Unii Europejskiej".

Jako wolontariusze wsparliśmy inicjatywę "Buy a Book". Akcja charytatywna polegała na zbiórce książek przez pracowników biznesu, które później zostały sprzedane na wrocławskim rynku, a cały dochód przekazano na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

W roku akademickim 2014/2015 po raz drugi współpracowaliśmy z Punktem Informacji Europa Direct – Wrocław przy organizacji ogólnopolskiej konferencja „Strefa Schengen”. Wspieraliśmy również Katedrę Studiów Europejskich przy organizacji seminarium naukowego "Polska a Unia Gospodarczo – Walutowa. Wymiar ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowo – polityczny" Seminarium zorganizowane w ramach cyklu: "Seminaria na 10-lecie Polski w Unii Europejskiej" odbyło się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wraz z punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław, zorganizowaliśmy warsztaty dla studentów Informuj. Wyjeżdżaj. Pracuj. Naszym gościem w ramach wykładu otwartego był prof. Jan Miodek, który opowiedział o ewolucji języka polskiego w kontekście gwar młodzieżowych. Projekt Europa wsparł również organizację seminarium naukowego "Partycypacyjne koncepcje zarządzania rozwojem lokalnym w Unii Europejskiej". KNSE "Projekt Europa" zorganizowało w 2015 roku m.in. Ogólnopolską Konferencję Naukową "Polityki wspólnotowe w obliczu kryzysu zaufania społecznego do Unii Europejskiej", debatę "Szanse kobiet w polityce", a także wyjazd studyjny do Sejmu RP.

Studenci należący do koła naukowego na przełomie września i października 2015 roku realizowali projekt międzynarodowy "Promotion of European Union qualities and international dialogue among young people" w miejscowości Mestia w Gruzji. W dniach 21-29 września 2016 roku została zrealizowa kolejna edycja projektu pt. "Solidarity and cooperation in mulicultural dialogue creation among young people" w ramach Erasmus+. Miejscem realizacji projektu w tym roku był inny kraj Partnerstwa Wschodniego - Mołdawia.

Opiekunem Koła Naukowego Studentów Europeistyki "Projekt Europa" jest dr Paula Wiśniewska
Zarząd Koła:
Przewodnicząca - Oliwia Niedobecka 

Wiceprzewodnicząca - Zofia Zięba 

Sekretarz: Sonia Bojdoł

Skarbnik - Zofia Kozar 

Aby dowiedzieć się więcej o KNSE "Projekt Europa" oraz o działalności jego członków zapraszamy do polubienia strony na facebooku: www.facebook.com/ProjektEuropa.

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ KNSE PROJEKT EUROPA

Publikacja Koła Naukowego Studentów Europeistyki "Projekt Europa".Dokąd zmierza Unia Europejska, red. O. Petko, Wrocław 2016.

Wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, 14 grudnia 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=HnbSk-FvEpo&feature=youtu.be  

Studenci i doktoranci z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego wzięli udział w Seminarium „Bravery and humanity in the face of brutality” w Parlamencie Europejskim, które odbyło się 14 grudnia 2016 w Strasburgu. Tematem przewodnim Seminarium były prawa człowieka w kontekście, między innymi, konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie i kryzysem uchodźczym. Spotkanie zostało otwarte przez Wiceprzewodniczącą Parlamentu Ulrike Lunacek. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokaz filmu dokumentalnego „HAWAR – My journey to genocide” o społeczności jazydów w obliczu eskalacji konfliktu z ISIS, włączyć się debatę o ochronie praw człowieka oraz zadać pytania przybyłym gościom; Duzen Tekkal, reżyserce filmu dokumentalnego; Lamiya Aji Bashar, tegorocznej laureatce Sakharov Prize for Freedom and Thaught. Była to także okazja do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego i zobaczenia na żywo jak wyglądają obrady parlamentarzystów.
Opiekunem grupy była Pani dr Violetta Aumer.

„Solidarity and multicultural cooperation in international dialogue creation among young people”, Kiszyniów. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGbcr9knIy0

W dniach 21–29 września 2016 studenci europeistyki z Koła Naukowego Studentów Europeistyki „Projekt Europa” realizowali międzynarodowy projekt „Solidarity and multicultural cooperation in international dialogue creation among young people” w Kiszyniowie. Wraz z koleżankami i kolegami z Center of Public Activity RESULT (Ukraina), Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă (Mołdawia), Technische Universität Chemnitz (Niemcy) oraz Université Libre de Bruxelless (Belgia) przez 9 dni mieli okazję nauczyć się pracy w międzynarodowym zespole, poznać inne kultury oraz dowiedzieć się z jakimi problemami musi na co dzień radzić sobie społeczeństwo mołdawskie. Opiekunami grupy polskiej byli pracownicy Katedry Studiów Europejskich Pani dr hab. Anna Pacześniak i Pan dr Maciej Bachryj-Krzywaźnia.
Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Mobilność młodzieży.

„Promotion of European Union qualities and international dialogue among young people”, Mestia.
https://www.youtube.com/watch?v=M7LMPqJSBHU&t=2s 

Studenci z Koła Naukowego Studentów Europeistyki „Projekt Europa” w dniach 25.09–03.10 realizowali międzynarodowy projekt mobilności „Promotion of European Union qualities and international dialouge among Young people” w miejscowości Mestia w Gruzji. Nasi studenci zaprosili do projektu koleżanki i kolegów z Uniwersytetu Opolskiego, Technische Universität Chemnitz oraz młodzież działającą przy organizacji Georgian Speleologists Union. Opiekunami grupy polskiej byli pracownicy Katedry Studiów Europejskich Pani dr hab. Anna Pacześniak i Pani dr Małgorzata Michalewska – Pawlak.
Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Mobilność młodzieży.